Frau Lyubichenkovska


Kontaktdaten

Rathaus
Willy-Brandt-Platz 1
67657 Kaiserslautern

0631 365 - 2387
0631 365 - 1107
anastasiya.lyubichenkovska@kaiserslautern.de

Bereich

13.1 Informations- und Kommunikationstechnik